Construction Steel Bar

Product code: SP019

Price: Liên hệ

Description:

Kích thước: C80x40x10mm – C220x64x20mm

Độ dày: 1.2mm – 3.0mm

Chiều dài: Theo yêu cầu của khách hàng