Nối Thép

Mã sản phẩm: SP012

Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc

Giá bán: Liên hệ

Mô tả:
  • Kích thước: theo yêu cầu của khách hàng.
  • Yêu cầu kỹ thuật: trọng lượng, dung sai kích thước, tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn: TCVN-8163:2009, ACI-349, ACI-318M-05, AC133, BS8110:1997, JG-163-2004.