Thép cuộn trơn

Mã sản phẩm: SP002

Xuất xứ: Hòa Phát, Vinakyoei, Pomina, Miền Nam, Việt Mỹ VAS, Shengli VMS, Tung Ho

Mô tả:
  • Thép cuộn dạng dây, cuộn tròn, bề mặt trơn nhẵn có đường kính thông thường là: Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm, Ø12mm, Ø14mm.
  • Được cung cấp ở dạng cuộn, trọng lượng khoảng từ 750kg/cuộn đến2.000kg/cuộn.
  • Yêu cầu kỹ thuật: Tính cơ lý của thép phải đảm bảo về các yêu cầu giới hạn chảy, giới hạn bền, độ dãn dài, xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội. Tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
  • Mác thép thường sử dụng: CB240-T (theo tiêu chuẩn TCVN)